تبلیغات
نیمکت اول کلاس - مطالب نمونه سوالات زنگ دانایی
 
نیمکت اول کلاس
ز گهواره تا گور دانش بجو
 
 
سه شنبه 10 بهمن 1391 :: نویسنده : سپیده اذین

 1- نماهای مختلف در power pointرا نام ببرید.normal,slide show,notes page,slide sorter.

2- اسلاید چیست؟فضایی که میتوان در آن متن و نمودار شکل و به عبارتی محتوا قرار داد.

3- نما چیست؟ارایه به شکل های مختلف نمایش داده می شود

4- پسوند فایل ارایه؟pptx

5- اسلاید را توضیح دهید.این فرمان موجب میشود تا انواعlayout نمایش داده بشود

6- warp text in shape چه کاربردی دارد؟هنگامی که متن تایپ شده در شکل از اندازه شکل بزرگتر باشد آن را به خطوطی می شکند تا در عرض شکل قرار گیرد.

7- روش های ذخیره سازی در power point چیست؟web page,power point 97-2003,peresentation,power point,power point template ,power point show

8-با انتخاب--- F5--- فایل به طور خودکار در نمای slide show باز میشود

9- فایل های تصویری که میتوانید اسلایدها را در آن قالب ذخیره کنید را نام ببرید.gif jpeg, png ,tif,bmp,wmf,emf

10- power point show فایل را با پسوندppsx ذخیره میکند.

 

نوع مطلب : نمونه سوالات زنگ دانایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 10 بهمن 1391 :: نویسنده : سپیده اذین

1- اسلاید را تعریف کنید اسلاید در واقع فضایی است که میتوان در آن متن، نمودار، شکل و به عبارتی محتوا را قرار داد

2- نما چیست؟ با استفاده از نما ها نحوه نمایش اسلاید ها و بخش توضیحات و نواحی مختلف دیگر تغییر میکند

3- قالب(پسوند) فایل های ارائه را بنویسید. pptx

4- Layout را توضیح دهید. . طرح های مختلفی برای متن و محتوا وجود دارد

5- Warp text in shape چه کاربردی دارد؟ هنگامی که متن تایپ شده در شکل از اندازه شکل بزرگتر باشد آن را به خطوطی میشکند تا در عرض شکل جا گیرد

 

6-معنا یا کاربرد عبارت های زیر را بنویسید.. میتوانید اطلاعات و نظرات

خود ر در قالب های جالب تصویری نمایش دهید (smart art)  برای پیش نمایش از این دکمه استفاده میشود(5f) انعکاس، شبیه تصویر روی آب(reflection)  یادداشت های اضافه است که سخنران میخواهد هنگام ارایه به آن مراجعه کند و یا به صورت توضیحات بیشتر در اختیار مخاطب قرار دهد(notes page)

Reflection– Smart art – Notes Page – F5

7- انواع  روش های ذخیره سازی فایل در Power Point را نام ببرید. .web page/powerpoint97_2003 presentation/power point template/power point show

8- با انتخاب -----. ppsx ------ فایل به طور خودکار در نمای Slide show باز می شود

9- فایل های تصویری که می توانید اسلاید ها را در آن قالب ها ذخیره کنید را نام ببرید.gif/jpeg/png/tif/bmp/wmf/emf
Power point Show

10- Power point Show فایل ارائه را با  پسوند ----ppsx------  ذخیره می کند.

11- Slide per page چه کاربردی دارد؟میتوانید تعداد اسلاید ها در یک صفحه را در این قسمت تنظیم کنید

12- Them چیست؟ این زمینه ها قالب های از پیش آماده شده هستند تمامی اسلاید را از نظر رنگ بندی تعیین قلم و ... تحت تاثیر قرار میدهد 

13- پسوند فایل های الگو در فایل ارائه  ------potx------ است.

14- جا نگهدار چیست؟ طرح های مختلفی برای متن و محتوا وجود دارد هر طرح شامل تعدادی جانگه دار است که بر حسب نوع جانگه دار میتوان متن، نمودار، شکل، جدولو... را در آنها اضافه کرد

15- متحرک سازی باعث بالا بردن --- جذابیت ارایه ------ ارائه می شود.

16- منظور از حرکت چیست؟ حرکت به منزله ی جابجایی نیست بلکه بزرگ و کوچک شدن، چشمک زدن، چرخیدن را نیز شامل میشود

17- انواع مختلف حرکت هایی که می توان به یک شیء نسبت داد را نام ببرید ، حرکت به منزله ی جابجایی نیست بلکه بزرگ و کوچک شدن، چشمک زدن، چرخیدن را نیز شامل میشود

18- مزیت استفاده از جلوه های صوتی و تصویری را بنویسید. .افزودن صوت و فیلم به اسلاید نه تنها بر جذابیت ارایه اثر گذار است و میتوان با افزودن جلوه های صوتی و تصویری پیام را بهتر به مخاطب منتقل کرد بلکه میتوان بدون حضور در جمع و سخنرانی یک ارایه کامل را به همراه صدای ارایه کننده آماده کرد و آن را در اختیار مخاطبان قرار داد

نوع مطلب : نمونه سوالات زنگ دانایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 10 بهمن 1391 :: نویسنده : سپیده اذین

1- معنی لغوی ارائه چیست؟ در زبان فارسی به معنی ارایه کردن و ارایه دادن به کار می رود.

2- ارائه را تعریف کنید. نمودن نشان دادن نمایش دادن راارایه میگویند
3- ارتباط چیست؟انتقال اطلاعات درباره ی موضوع یک ارتباط است 
4- اجزای یک سیستم ارتباطی را نام ببرید.بازخورد-پارازیت ها-محتوا-محیط ارایه-گیرنده-ارایه کننده-کانال ارتباطی
5- ویژگی های ارائه کننده را بنویسید. باید بر موضوع تسلط داشته باشد به اداب ارایه و جذب مخاطب از طریق جملات خبری پرسشی و حرکات دست و صورت اشنا باشد.
6-  گیرنده (مخاطب ) در سیستم ارتباطی چه خصوصیاتی دارد؟علاقه مند به موضوع،گوش کردن موثر،داشتن پیش زمینه قبلی.
7- چه عواملی در ارائه ی بهتر محتوا(موضوع ارائه) موثر می باشد؟استفاده ی مناسب ازامکانات رایانه مانند استفاده از نمودار ها و شکل ها
8- ویژگی های کانال ارتباطی را بیان کنید. باید از فیلم ، شکل و نمودرهای مناسب از حرکت دست و صورت و گفتار و نوشتار و تزیین مکان استفاده شود.
9- محیط ارائه ی مناسب دارای چه خصوصیاتی است؟دارای نور،چیدمان صندلی ها،حاکم بودن سکوت و رنگ اتاق مناسب داشته باشد
10- انواع پارازیت ها در سیستم ارتباطی را نام ببرید. صدای ناهنجار،حرکت افراد در محیط و ایجاد سر و صدا و شعار دادن در سخنرانی ها
11- انواع ارائه را بنویسید. .کتبی وشفاهی
12- چگونه می توان بر کیفیت مطلب افزود؟با استفاده از نمودارهاوشکل ها
13- سیر تکاملی ارائه را بنویسید. سیر تکامل ارایه از توزیع شروع شد که در اختیار حاضران قرار گرفت وارایه کننده هنگام ارایه به ان ها اشاره کرد.
14- چند نوع ارائه که در آنها از رسانه های متعارف استفاده نمی شود را بنویسید وحی،الهام واشراق ،رویاهای صادقانه،ذهن خوانی و هیپنوتیزم.

 

نوع مطلب : نمونه سوالات زنگ دانایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 10 بهمن 1391 :: نویسنده : سپیده اذین

1- نماهای مختلف ارائه درPower point را نام ببرید./notes page/ slide show Normal/slide sector
2- اسلاید را تعریف کنید.اسلاید در واقع فضایی است که میتوان در آن متن، نمودار، شکل و به عبارتی محتوا را قرار داد 
3-نما چیست؟ با استفاده از نما ها نحوه نمایش اسلاید ها و بخش توضیحات و نواحی مختلف دیگر تغییر میکند
4- قالب(پسوند) فایل های ارائه را بنویسید.pptx
5- layout را توضیح دهید. طرح های مختلفی برای متن و محتوا وجود دارد 
6- Warp text in shape چه کاربردی دارد؟هنگامی که متن تایپ شده در شکل از اندازه شکل بزرگتر باشد آن را به خطوطی میشکند تا در عرض شکل جا گیرد 
7- معنا یا کاربرد عبارت های زیر را بنویسید.
Reflection– Smart art – Notes Page – F5 –
:
smart artمیتوانید اطلاعات و نظرات خود را در قالب های جالب تصویری نمایش دهید
:f5برای پیش نمایش از این دکمه استفاده میشود
:
Reflection انعکاس، شبیه تصویر روی آب
:
Notes Pageیادداشت های اضافه است که سخنران میخواهد هنگام ارایه به آن مراجعه کند و یا به صورت توضیحات بیشتر در اختیار مخاطب قرار دهد
8- انواع روش های ذخیره سازی فایل در Power Point را نام ببرید.web page/powerpoint97_2003 presentation/power point template/power point show 
9- با انتخاب ----ppsx--- فایل به طور خودکار در نمای Slide show باز می شود.
10- فایل های تصویری که می توانید اسلاید ها را در آن قالب ها ذخیره کنید را نام ببرید..gif/jpeg/png/tif/bmp/wmf/emf
11- Power point Show فایل ارائه را با پسوند -- ppsx -------- ذخیره می کند.
12-Slide per page چه کاربردی دارد؟میتوانید تعداد اسلاید ها در یک صفحه را در این قسمت تنظیم کنید
14- ----- Notes Page ------ برای یادداشت نویسی و نوشتن نکات استفاده می شود.
15- Them چیست؟این زمینه ها قالب های از پیش آماده شده هستند که تمامی اسلاید را از نظر رنگ بندی تعیین قلم و ... تحت تاثیر قرار میدهد
16- پسوند فایل های الگو در فایل ارائه -----potx------- است.
17- جا نگهدار چیست؟طرح های مختلفی برای متن و محتوا وجود دارد هر طرح شامل تعدادی جانگه دار است که بر حسب نوع جانگه دار میتوان متن، نمودار، شکل، جدولو... را در آنها اضافه کرد
18- منظور از حرکت چیست؟حرکت به منزله ی جابجایی نیست بلکه بزرگ و کوچک شدن، چشمک زدن، چرخیدن را نیز شامل میشود 
19- انواع مختلف حرکت هایی که می توان به یک شیء نسبت داد را نام ببرید.زمان ورود( entrance) پس از نمایش و هنگام ارایه (emphasis) زمان خروج(exit) مسیر حرکت (path motion)
20- مزیت استفاده از جلوه های صوتی و تصویری را بنویسید.افزودن صوت و فیلم به اسلاید نه تنها بر جذابیت ارایه اثر گذار است و میتوان با افزودن جلوه های صوتی و تصویری پیام را بهتر به مخاطب منتقل کرد بلکه میتوان بدون حضور در جمع و سخنرانی یک ارایه کامل را به همراه صدای ارایه کننده آماده کرد و آن را در اختیار مخاطبان قرار داد

نوع مطلب : نمونه سوالات زنگ دانایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 10 بهمن 1391 :: نویسنده : سپیده اذین

1- زبان برنامه نویسی را تعریف کنید.زبان برنامه نویسی به زبانی میگویندکه قابل فهم رایانه باشد.

2- زبان ماشین چیست؟زبان مشین زبان ذاتی وانحصاری رایانه است که هنگام طراحی سخت افزار تعریف میشود.

3- مبنای زبان اسمبلی چیست؟عبارت های مخفف شده وشبه انگلیسی مبنای زبان اسمبلی است.

4- اسمبلر چیست؟زبان هایی هستند زبان اسمبلی رابه زبان ماشین ترجمه میکنند که زبان اسمبلر میگویند.

5- زبان اسمبلی چگونه برای رایانه قابل استفاده می شود؟این کدبرای انسان وضوح بیشتری دارداما برای رایانه تا زمانی که به زبان ماشین ترجمه نشود قابل فهم نیست

6- برای افزایش سرعت برنامه نویسی از چه زبانهایی استفاده می شود.کامل بیان کنید.اززبان اسمبلی برای افزایش سرعت برنامه نویسی وزبان های سطح بالا توسعه پیداکرده وظایف واعمال وسیعتری راانجام میدهد.

7- کامپایلر چیست؟برنامه های مترجم که زبان سطح بالارابه زبان ماشین تبدیل میکند.

8- زبانهای سطح بالا  چه امکانی را به برنامه نویس می دهند؟زبان سطح بالابه برنامه نویس امکان میدهد که دستورهای موردنیاز خودرا مانند زبان انگلیسی وعملیات ریاضی به صورت عادی انجام دهد

9- تفاوت مفسر با کامپایل کردن چیست؟مفسر اهسته ترعمل میکند برنامه های مفسرفورا شروع به فعالیت میکنند-بدون تاخیرهای ذاتی ازعمل کامپایل

10- کدام برنامه برای ترجمه تاخیرهای ذاتی از عمل کامپایل را ندارد.برنامه ی مفسر

11- یک زبان مفسری-کامپایلری مثال بزنید.ویژوال بیسیک

12- کاربرد زبان های ذکر شده  را کامل بنویسید: فرترنکوبول—C—پاسکال—C++--جاوامایکروسافت جاوا؟

فرترن:کاربردهای علمی ومهندسی که نیازبه محاسبات پیچیده ی ریاضی دارند.کوبول:به صورت زبان تجاری مورد استفاده قرار گرفت که انجام عملیات دقیق برروی مقادیر زیادی ازداده ها نیاز داشت. C: درتولیدسیستم عامل یونیکس.پاسکال: همزمان C  طراحی شد برای استفاده های علمیC++توسعه یافته ی  C است یکی ازتوانایی های ان برنامه نویسی شئ گراست.جاوا:ترکیبی ازوC++واغام نکته های برجسته ی این دوزبان ایجاد شده است.

میکروسافت جاوا j++ VISUALمعروف است.

13- یک بسته نرم افزاری به چه عناصری نیازمند است؟اغلب به عناصر گرافیکی نیازدارداین بسته ها به نوشتن خطوط زیادی ازکدها نیازدارند که به کداصلی اضافه میشوند

14- از زبان مبتنی بر گرافیک چه استفاده ای می شود؟امکان دسترسی مستقیم کاربربه گرافیک رافراهم می اورند و میتوان برای ایجادسریع برنامه های ویندوز استفاده کرد بدون اینکه برنامه نویس نیازی به یادگیری واستفاده از بسته های نرم افزاری داشته باشد.

15- تاریخچه ی زبان BASIC را بنویسید.BASICسرنام کلمات CODE BEGINNERS    ALL-PURPOSE   SYMBOLIC INSTRUCTION

16- مقدمات یک زبان را بنویسید.انواع داده های موجود-چگونگی اعلان متغیرها-انواع عملگردها-دستورهای شرطی-انواع حلقه های تکرارودستورهای ورودی|خروجی

17- اساس برنامه نویسی رایانه ای چیست؟مهارتهای حل مسایل را به نحوی تبدیل کنید که بتوانید ازیک رایانه برای حل مسئله بهره بگیرید این اساس برنامه نویسی رایانه است.

18- تکنیک حل مساله برای رایانه ،چگونه می باشد؟یعنی بایدبتوان یک تکنیک حل مسئله رابه صورت مجموعه ای ازگام هایی که یک رایانه میتواندانها را به کارگیرد دراورد

19- پروسه ی برنامه نویسی شبیه چه می باشد؟شبیه نوشتن یک دستورالعمل یک کتاب اشپزی است

20- گامهای طرح متغیر چیست؟1:تحلیل مسئله 2:طراحی برنامه 3:پیاده سازی برنامه.-کدنویسی برنامه وترجمه بررسی وردگیری اشتباهاتDEBUGGINGبرنامه-نوشتن ستنداتDOCUMENTINGبرنامه 

 

نوع مطلب : نمونه سوالات زنگ دانایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 9 بهمن 1391 :: نویسنده : سپیده اذین

1.متغیرچیست؟مکانی درحافظه است که برای نگه داری یک مقدار مورد استفاده قرارمیگیرد.

2-هدف اصلی از اجرای گام 1 حل مساله چیست؟اطمینان ازاین است که شمابه درستی مسئله رادرک کرده اید

3-در گام 2 ،چگونه برنامه را Outline  کنیم.بااستفاده ازجملات شبه انگلیسی که به انهاشبه کد گفته میشودبرنامه راطرح ریزی کنید

4-تفاوت طرح ریزی در یک برنامه ساده با پیچیده را بررسی نمایید.   

دریک برنامه ی ساده میتوان به طور مستقیم شبه کد لیست کردن وظایف مختلفی که یک برنامه بایدانجام دهد ایجادکردامادربرنامه ی پیچیده تر بایدپروسه ی طرح ریزی راسازماندهی کرد 

5-وظیفه چیست؟هنگامی که یک وظیفه درمدول اصلی لیست میشود تنها بوسیله ی نام خود معرفی خواهدشدوهیچگونه نشانه ای ازنحوه ی اجرای این وظیفه دردسترس نخواهدبود

6-یک طرح اولیه از برنامه چگونه تهیه می شود؟تقسیم بندی برنامه به چند وظیفه ی خاص سبب میشود که یک طرح اولیه ازبرنامه به دست اید

7-جزئیات بیشتر طرح برنامه در کدام قسمت ارائه می شود؟مدول های فرعی

8-جدول ساختاری چیست؟رابطه ی بین مدول های فرعی مختلف یک برنامه رامیتوان به صورت جدول نشان دادکه به این ها جدول ساختاری میگویند

9-تجزیه ی گام به گام چیست؟به پروسه ی مرحله به مرحله ای تجزیه ی گام به گام گفته میشود

10-گام نهایی در طراحی یک برنامه چیست؟گام نهایی درطراحی یک رنامه نوشتن کداصلیsource codeبرنامه است

11- documentation  چیست؟کامل توضیح دهید.به عنوان بخشی ازکداصلی باید تهیه ی مستندات رانیزانجام دهید منظوراز نوشتن مستندات واردکردن توضیحاتی است که عملکرد قسمت های مختلف یک برنامه راتشریح می کند

12-چگونه می توان bug  های یک برنامه را ردیابی کرد؟کداصلی میتواند کد ردگیری اشتباهات باشد ومیتوان به کمک این کد عملیات برنامه را برسی کرده واشتباهات bugs راردیابی کرد

13-چرا باید عمل تهیه مستندات به عنوان بخش دائمی  از کد اصلی در برنامه باشد؟تا بتوان از برنامه  نگهداری کرده یادرصورت لزوم ان رااصلاح کنید

14-محیط ویژوال بیسیک چه امکانی به برنامه نویس می دهد؟برنامه نویس امکان انتخاب یکی ازانواع برنامه هایی رامیدهد که می توان درویژوال بیسیک ایجاد کرد

15-انواع پرونده ها در ویژوال بیسیک را کامل بنویسید.پرونده ی پروژه باپسوندVBM   پرونده محیط کاریVBWپرونده ی فرم FRMپرونده ی تصاویرFRX

 

نوع مطلب : نمونه سوالات زنگ دانایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سپیده اذین
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Online User